Voortzetting  CmK voor Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Cultuureducatie vormt kinderen, leert hen 21-eeuwse vaardigheden, laat hen hun eigen talenten ontdekken. Daarom hoort het in het hart van het onderwijs. Dat vinden we ook in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.
En we zijn op de goede weg! Al 48 scholen van de 68 zetten zich actief in om cultuureducatie op een hoger plan te brengen.  Maar het is nog niet klaar. Daarom is een plan ingediend via Kunstgebouw, de penvoerder in Zuid-Holland voor de kleine gemeenten,  voor een subsidieaanvraag vanuit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit om de cultuureducatie verder vorm te geven. Dit plan heeft vier speerpunten:

  • coaching van scholen/schoolbesturen bij de vorming van hun cultuuronderwijs
  • coaching en financiële ondersteuning bij het maken van lessen in samenwerking met culturele aanbieders, passend in de doorlopende leerlijn voor cultuureducatie
  • inspireren en trainen van teams, leerkrachten, vakdocenten en medewerkers van culturele instellingen
  • de verdere vorming van een structureel netwerk voor cultuureducatie in de regio met de cultuurcoaches als verbinder, vraagbaak en adviseur

De honorering hopen we in februari te krijgen.