Culturele sector

Workshop Kennismaking met Procesgerichte Didactiek

Hoe zet je kinderen in hun creativiteit en vergroot je die? Hoe kun je hen tegelijkertijd zich (nieuwe) technieken eigen laten maken? Een methodiek hiervoor, die niet alleen van toepassing is voor beeldende kunst, maar ook voor alles waarbij kinderen gevraagd wordt om hun oplossend vermogen te gebruiken, is procesgerichte didactiek.

In november 2018 vindt deze workshop, die een uurtje duurt, op drie data plaats, namelijk:

6-11-2018    U.L.O., Zusterstraat 1,  Gorinchem , inloop 16.15 uur, aanvang 16.30 uur

12-11-2018  Het Carillon, Raadhuisplein 1 in Nieuw-Lekkerland, inloop 16.15 uur, aanvang 16.30 uur

22-11-2018 De Kunstplaats, Markt 7, Leerdam, inloop 16.15 uur, aanvang 16.30 uur

Meld je aan via je cultuurcoach of via Cintha de Vreede: cmk@nationaalglasmuseum.nl

(Aan deelname zijn geen kosten verbonden.)

Er zit muziek in het basisonderwijs!

Nascholing Cultuurdocent Primair Onderwijs voor muziekaanbieders. Het muziekonderwijs, zowel binnen- als buitenschools, is op dit moment enorm in beweging. Er komt de muziek-impulsregeling aan, waardoor de vraag naar vakdocenten sterk zal stijgen.Binnen het Primair Onderwijs is door de regeling Passend Onderwijs de samenstelling van de klassen in diversiteit toegenomen. Ook is er veel veranderd in de structuur van het muziekonderwijs in de regio.

Allerlei ontwikkelingen waarop je als muziekdocent in moet spelen, niet alleen door aanpassing van het aanbod, maar ook door veranderingen in je wijze van lesgeven. Hoe je op alle ontwikkelingen in kunt spelen, ook als je al (ruime) ervaring hebt voor de klas, leer je bij het nascholingstraject Cultuurdocent Primair Onderwijs voor muziekaanbieders. Je ontdekt en/of versterkt jouw specifieke kracht als het gaat om werken in het onderwijs. Je leert hoe je aan kunt sluiten bij de vraag van de school, en hoe je vanuit je eigen discipline en achtergrond een optimale bijdrage levert aan het onderwijs.

Voor wie?

De cursus is bestemd voor medewerkers van centra voor de kunsten, muziekscholen, zelfstandig muziekdocenten en medewerkers van muziekverenigingen, die hun diensten en producten voor het onderwijs willen versterken en vernieuwen.

Wil je deelnemen aan deze training? Neem dan contact op met de combinatiefunctionaris in uw gemeente of met Cintha de Vreede middels cmk@nationaalglasmuseum.nl

De nascholing is in opdracht van Plein C ontwikkeld door een groep van trainers: Trudie Verhoeff, Cas Himmelreich, Peter Sambros, Ellie van den Bomen. De nascholing is mede tot stand gekomen door bijdragen van het Fonds voor Cultuurparticipatie en de Provincie Noord-Holland

Nascholing Cultuurdocent logo DEF klein        logo Plein C

Cultuur op Maat

Met deze cursus vergroot u uw kennis van het onderwijscurriculum. Het aanbod van uw instelling sluit daardoor beter aan op de onderwijspraktijk. U leert een visie te formuleren op de wijze waarop uw aanbod een waardevolle aanvulling kan zijn in het curriculum en binnen doorlopende leerlijnen.
U gaat op zoek naar de unieke meerwaarde die de instelling heeft voor het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen. U kijkt kritisch naar uw huidige aanbod en leert om niet puur vanuit dat eigen product te denken, maar vanuit de vraag en behoefte van het onderwijs.
Centraal staat de vraag: Hoe kan ik als partner van het onderwijs bijdragen aan de culturele en creatieve ontwikkeling van kinderen vanuit mijn unieke kwaliteiten / expertise?

Duur: 3 bijeenkomsten van een dagdeel en 1 terugkombijeenkomst
Doelgroep: medewerkers of vrijwilligers uit de culturele sector die zich meer willen bezig houden met educatie binnen hun instelling.
Studiebelasting: 40 uur, waarvan 12 contacturen
 
Wilt u deelnemen aan Cultuur op Maat? Stuur dan een e-mail naar cmk@stichtingglas.nl
 

Van Idee tot Product 

Voorwaarde
Een belangrijke voorwaarde voor deelname is dat u beschikt over onderwijskundige en didactische kennis en vaardigheden.

Met deze cursus vergroot u uw kennis op het ontwikkelen en realiseren van kunst- en cultuureducatief materiaal voor het onderwijs. Hoe komt u van een concept tot een kwalitatief goed, realistisch en haalbaar project dat voldoet aan de vraag van de scholen, de kerndoelen en dat past in een doorlopende leerlijn? Wat zijn in deze tijd de kenmerken van goede kunst- en cultuureducatieve producten? En welke stappen moeten worden gezet om van een leuk idee tot een goed product te komen?
Tijdens de cursus worden theorie en praktijkvoorbeelden met elkaar afgewisseld. Daarnaast wordt gewerkt met individuele en groepsopdrachten en is er ruimte voor discussie. De deelnemers krijgen alle gelegenheid om eigen voorbeelden en dilemma’s in te brengen.

Duur: 5 bijeenkomsten van 3 uur
Doelgroep: medewerkers van Centra voor de Kunsten/culturele instellingen die betrokken zijn bij productontwikkeling voor het onderwijs: coördinatoren, educatief medewerkers, afdelingshoofden; zelfstandig kunstenaars zoals Bikkers
Studiebelasting: 30 uur totaal
 
Wilt u deelnemen aan Van Idee tot Product? Stuur dan een e-mail naar cmk@stichtingglas.nl