Trainingen

Cultuureducatie met Kwaliteit biedt verschillende trainingen en cursussen aan voor organisaties om kennis te maken met het programma. Deze trainingen onderscheiden we voor twee sectoren; het primair onderwijs en de culturele sector. Om deze type trainingen beter te kunnen verklaren kunt u nadere informatie tot u nemen op de subpagina’s voor deze type trainingen. Hieronder kunt u alvast een korte beschrijving lezen over de twee type trainingen.

Trainingen primair onderwijs

Om tot een vruchtbare samenwerking met het culturele veld te komen is het belangrijk dat de school weet waarom ze die samenwerking wil en wat daarvoor nodig is.

Lees meer

 

 

 

Trainingen
culturele sector

Medewerkers van culturele instellingen vergroten dankzij de trainingen die Cultuureducatie met Kwaliteit mogelijk maakt hun competentie en kennis van het onderwijscurriculum. Zij kunnen daardoor met hun aanbod beter aansluiten op de onderwijspraktijk.

Lees meer