SPOORZOEKERS – Erfgoedleerlijn voor het basisonderwijs Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Op 8 november j.l. heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie de subsidie toegekend aan het plan ‘Spoorzoekers’. Dit plan, dat een erfgoedleerlijn voor het basisonderwijs Alblasserwaard-Vijfheerenlanden behelst te ontwikkelen en uit te zetten onder de scholen, is aangevraagd door het Nationaal Glasmuseum Leerdam, zijnde de coördinator voor CmK. Partners voor uitvoering van het plan zijn stichting ‘Boerderij & Erf A.K.V.’ en vijf scholen, namelijk:

  • CBS ‘Het Kompas’ te Lexmond
  • CBS ‘De Rank’ te Meerkerk
  • OBS ‘De Boomgaard’ te Streefkerk
  • SmdB Hei & Boeicop te Hei & Boeicop
  • CBS ‘Juliana’ te Leerdam.

In de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden bleek in 2016, bij het overleg met de scholen in de regio in het kader van de voortzetting van Cultuureducatie met
Kwaliteit, een grote behoefte aan een erfgoedleerlijn. De scholen vinden het belangrijk dat hun leerlingen kennis maken met de wortels van hun
leefomgeving, daarnaar op zoek gaan, deze onderzoeken en deze leren waarderen: is dit erfgoed, waarom of waarom niet? Daaruit is een werkgroep
voortgekomen in Zederik, bestaande uit leden van de Historische Vereniging Lexmond – Hei en Boeikop, H.V. Ameide-Tienhoven en H.V. Meerkerk,
leerkrachten en directeuren van twee christelijke en één openbare school, de bibliotheek, ondergetekende, zijnde projectleider van CmK en kunsthistorica
Mariska van Wijnen, woonachtig in Meerkerk en tevens werkzaam als cultuurcoach voor Leerdam. Deze werkgroep heeft onderzocht en in kaart gebracht
wat er aan bod moet komen in een dergelijke erfgoedleerlijn.

Met het project ‘Spoorzoekers’ willen we deze leerlijn erfgoed uitwerken in lessen voor de hele regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Dit omdat er nu
veel ‘hapsnap’ gebeurt rondom erfgoededucatie, er geen duidelijke doelen aan vast zitten. Ook kennen veel leerkrachten de plaatselijke historie niet,
zeker als zij er niet vandaan komen. Deze leerlijn beoogt, dat scholen erfgoededucatie kunnen borgen in hun curriculum en dit integreren in andere
vakken, vaak lesvervangend voor bijvoorbeeld een geschiedenis – of aardrijkskundeles. Ook wordt de relatie gelegd met de kunstvakken, waarbij deze
helpen om de leerling zich te leren uiten over de waarde van erfgoed.

Het project heeft de naam ‘Spoorzoekers’ gekregen, omdat de leerlingen op zoek gaan naar hun eigen sporen in hun woonomgeving en daarover hun
eigen mening leren vormen. ‘Spoorzoekers’ moet aansluiten bij de behoefte van het basisonderwijs en het erfgoed in de verschillende gemeenten. We
gaan door op de weg, die we al in Zederik ingeslagen zijn, en blijven werken met groepen van mensen uit het onderwijs, historische verenigingen, musea,
bibliotheek en andere cultuurinstellingen, die betrokken zijn bij erfgoed. Het moeten betekenisvolle lessen zijn, waarbij de leerling het erfgoed
daadwerkelijk kan ervaren én onderzoeken en er zijn mening over vormen. Dit via leskisten, interactieve rondleidingen, digitale lesbrieven, etc. Zowel
materieel als immaterieel erfgoed komen aan bod met aandacht voor de diversiteit van de leerlingen.

Lees het projectplan…

Lees het honoreringsrapport van het Fonds voor Cultuurparticipatie