Kies Kunst

In de maanden februari t/m april vindt op een groot aantal scholen in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden het lesproject ‘Kies Kunst’ plaats voor de groepen 5 en 6. Scholen konden kiezen uit het bezoek van de voorstelling ‘Alleen op de wereld’ of een muzieklessen met ondersteuning van een vakdocent muziek rondom het verhaal ‘Vallen en opstaan’. Daarom heen waren ondersteunende lessen en kregen de leerkrachten een studie-bijeenkomst, zodat zij de lessen zo goed mogelijk konden geven.

Het doel van het project is scholen te laten ervaren wat kunstlessen doen met kinderen en hoe dit eruit ziet als je hierbij kunstenaars actief betrekt. Natuurlijk hopen we dat dit naar meer smaakt.

Nieuwe lichting ICC’ers in opleiding

Op 8 november is onder leiding van trainer Erik van Duijvenbode de cursus voor Intern Cultuur Coördinator gestart. De eerste bijeenkomst vond plaats in het Nationaal Glasmuseum. Elf leerkrachten maken in 8 lessen een plan voor cultuureducatie voor hun school. Dit presenteren zij bij Platform-C op 16 mei 2017, dat plaatsvindt bij Werelderfgoed Kinderdijk.

Ter inspiratie kregen de cursisten een filosofie-opdracht bij de expositie Anti-Glas van Jehoshua Rozenman

Groepslessen door muziekdocenten

Op 14 november hebben negen vakdocenten muziek de Instapmodule Muziek afgerond. Tijdens de cursus hebben zij allerlei werkvormen en technieken geleerd, om muziekles te kunnen geven aan groepen op de basisschool. Van trainer Joke Leenders ontvingen zij hun certificaat.

Remco Kuijpers, gitaardocent en cursist van de Instapmodule Muziek, voert met zijn medecursisten een energizer uit: ‘Regen, storm en bliksem’.
Bekijk het filmpje en doe deze eens in je klas. De kinderen zijn daarna letterlijk en figuurlijk opgefrist!

Naar de energizer ‘Regen, bliksem, donder!’

Masterclass Kunst & Cultuureducatie

Masterclass kunst en cultuureducatie beleefde een succesvolle pilot.Tussen augustus en oktober volgden elf cursisten de masterclass kunst en cultuureducatie. Onder de deelnemers waren o.a. de ICC’ers van de Rehobothschool en van CBS Ichthus uit Hardinxveld-Giessendam, de ICC-er van de Samen op Weg uit Hoornaar en de vakleerkrachten kunst van het Heerenlanden College in Leerdam.

Beeldende lessen op school beginnen vaak vanuit een opdracht. Niet vanuit creativiteit, terwijl creativiteit juist essentieel is bij (beeldende) kunstvakken. Kunstenaar Peter Otto en cultuurcoach Sacha Kraan kwamen daar achter tijdens een bezoek van een klas in het Nationaal Glasmuseum en schetsten diezelfde dag nog de probleemstelling en een wenselijke oplossing. Kunstenaar en leerkracht Jillis Verbeek sloot zich al snel aan en samen wilden zij docenten graag handvatten aanreiken om hun creativiteit te stimuleren en hen met andere ogen naar kunstvakken te laten kijken.

Na twee actieve dagen in de ULO in Gorinchem, bezocht de groep op de laatste cursusdag het Van Abbe-museum in Eindhoven om zich daar te laten inspireren voor hun eindopdracht: Neem een kunstwerk als startpunt en bedenk een les, geïnspireerd door dat werk, die je kunt geven. Al snel bleek een kunstwerk al genoeg inspiratie te geven voor zowel kunst-, natuur- en taalvakken.

De cursus is positief ervaren door de deelnemers. Ook het educatieteam van het Van Abbemuseum heeft aangegeven deze masterclass te willen programmeren voor het onderwijs in Eindhoven. In januari 2017 volgt een terugkomdag met gastsprekers als kunstjournalist Merel Bem en cultuurjournalist Wieteke van Zeil.

De cultuurcoaches: spin in het web voor cultuureducatie!

Heeft u een vraag over cultuureducatie, dan kunt u terecht bij de cultuurcoaches van onze gemeenten. Zij weten alles hierover: van kenniscentra en culturele instellingen tot subsidies als Cultuureducatie met Kwaliteit en de Impuls Muziek. Zij adviseren, bemiddelen, verbinden en denken mee over beleid. voor scholen, BSO, VSO, schoolbesturen, culturele instellingen als musea en muziekscholen, culturele ZZP’ers, provinciale kenniscentra als Kunstgebouw en Kunstbalie, etc. De cultuurcoaches zijn aangesteld door de gemeenten in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en zijn onderdeel van de platformen, die zich inzetten voor sport en cultuur, zoals Giga, Gorinchem Beweegt, enzovoort.

Hieronder treft u de gegevens van de cultuurcoaches aan per gemeente. Door erop te klikken komt u bij de leesbare versie.

Voortzetting  CmK voor Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Cultuureducatie vormt kinderen, leert hen 21-eeuwse vaardigheden, laat hen hun eigen talenten ontdekken. Daarom hoort het in het hart van het onderwijs. Dat vinden we ook in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.
En we zijn op de goede weg! Al 48 scholen van de 68 zetten zich actief in om cultuureducatie op een hoger plan te brengen.  Maar het is nog niet klaar. Daarom is een plan ingediend via Kunstgebouw, de penvoerder in Zuid-Holland voor de kleine gemeenten,  voor een subsidieaanvraag vanuit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit om de cultuureducatie verder vorm te geven. Dit plan heeft vier speerpunten:

  • coaching van scholen/schoolbesturen bij de vorming van hun cultuuronderwijs
  • coaching en financiële ondersteuning bij het maken van lessen in samenwerking met culturele aanbieders, passend in de doorlopende leerlijn voor cultuureducatie
  • inspireren en trainen van teams, leerkrachten, vakdocenten en medewerkers van culturele instellingen
  • de verdere vorming van een structureel netwerk voor cultuureducatie in de regio met de cultuurcoaches als verbinder, vraagbaak en adviseur

De honorering hopen we in februari te krijgen.

Podium C: ontmoet en ervaar!


Ontmoet partners uit onderwijs en cultuur en ervaar aan den lijve cultuureducatie tijdens de workshops.
Én ontvang de nieuwe gedrukte Culturele Menukaart.

Kom dus naar PODIUM C op
woensdag 1 juni 2016 van 15:00 – 17:00 uur in het U.L.O, Zusterstraat 1. te Gorinchem

Negen nieuwe Intern Cultuur Coördinatoren!

Negen nieuwe Intern Cultuur Coördinatoren.

Een vrolijke nieuwe groep ICC’ers heeft 28 april jl. het certificaat ontvangen! Zij gaven originele presentaties over hun cultuurbeleidsplannen. Inmiddels zijn er nu totaal 33 ICC’ers verspreid over 27 scholen.

Kom maandag 18 april naar de lancering van Glas!

Op maandag 18 april lanceren we in de Glasblazerij het nieuwe educatieve project Glas. Glas geeft scholen in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden de mogelijkheid om hun leerlingen dit mee te geven in hun culturele rugzak.

Het programma:

16:45            ontvangst met broodjes en soep
17:30            start programma o.l.v. Verolique Jacobse (Kunstgebouw)
18:20            start ronde 1 Glasblazen
18:40            start ronde 2 Glasblazen
19:00            borrel in de Uitblaserije
19:30            einde lancering

Wilt u erbij zijn? De avond is kosteloos! U kunt zichzelf opgeven via cmk@nationaalglasmuseum.nl

Glas komt uit Leerdam!

Ieder kind heeft dagelijks te maken met glas. Maar weten uw leerlingen, als ze de basisschool verlaten, dat veel van dat glas afkomstig is uit hun eigen omgeving: Leerdam?

Op maandag 18 april lanceren wij het project Glas met een avondvullend programma in de Glasblazerij. Niet alleen vertellen we u dan meer over het project maar introduceren wij ook onze masterclass kunst, gegeven door beeldend kunstenaars Peter Otto en Jillis Verbeek. Ook mogen er enkele gasten zelf een object van glas blazen! Wie deze kans krijgt, wordt via loting vastgesteld.

Wilt u ook komen? Geef u dan op bij Cintha de Vreede via cmk@nationaalglasmuseum.nl