Platform-C op 8 mei 2018 – Spel in de klas en op het podium

Reacties uitgeschakeld voor Platform-C op 8 mei 2018 – Spel in de klas en op het podium

 

Platform C op 8 mei 2018
Spel in de klas en op het podium

Stadspodium Go
Dr. C. Voogdplein 40

Leerdam

 

Als leerkracht wil je dat kinderen zich vrij en veilig voelen in de groep.
Maar wat als ze bang zijn, verlegen, boos, verdrietig, jaloers?
Hoe kun je kinderen dan weer in hun kracht krijgen?

Via spel kun je kinderen leren hoe ze hiermee omgaan en
leren zij zichzelf én leer jij, als leerkracht, hen beter kennen!

Kom daarom naar Platform C op 8 mei a.s.!
Je oefent zelf én krijgt tools om direct mee in de klas aan de slag te gaan.
Dit wil je niet missen!

Bekijk het hele programma en meld je aan!

Sanne Zweije is regisseur en theatermaker en weet als geen ander hoe je spel in een groep vormgeeft. In deze bijeenkomst krijg je handvatten hoe je de kwaliteiten van je leerlingen naar boven kunt halen.

Én hoe je vervolgens met elkaar een spel neer kunt zetten, waarin iedere leerling doet waar hij/zij zich het beste bij voelt.

 

Kijken naar kunst met kinderen via VTS

Kijken naar kunst met kinderen via VTS 

Gratis cursus voor onderwijzend  personeel en museumdocenten 

In één uur tijd krijg je handvatten om op een gemakkelijke manier het gesprek aan te gaan met kinderen over kunst en dit keer ook naar voorwerpen uit het verleden.

’10 keer per jaar met kinderen via VTS kijken naar kunst verbetert hun waarnemingsvermogen, geletterdheid en kritisch denken.’
Verolique Jacobse, trainer VTS van Kunstgebouw

Di. 13 maart, Het Voorhuis Bleskensgraaf, 16.00 uur

Deelname gratis
Per cursus minimaal 7,  maximaal 20 deelnemers

Aanmelden:

via Cintha de Vreede, cmk@nationaalglasmuseum.nl of via de cultuurcoaches:

Opleidingen via Regioacademie De Driegang een succes!

Dit schooljaar biedt CMK in de Albasserwaard-Vijfheerenlanden enkele cursussen aan via Regioacademie Driegang. En dit is een succes!  Driegang is het samenwerkingsverband voor het passend onderwijs van Primair en Voortgezet Onderwijs in de regio. De opleiding voor ICC’er is inmiddels gestart met 12 deelnemers.  Op  dinsdagavond 28 november vindt de workshop ‘21st century skills – Hoe bereid je leerlingen voor op een razendsnel veranderende wereld?’ plaats. Hiervoor zijn nog enkele plaatsen vrij voor docenten PO en VO uit de regio.  Aanmelden kan bij Elsemieke Leijh,  regioacademie@driegang.nl  Meer info: www.cultuurkwaliteit.nl/trainingen

Kies Kunst groot succes!

De lesprojecten ‘Alleen op de wereld’ en ‘Vallen en opstaan’ zijn beide goed ontvangen op de scholen in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Zo keken de kinderen van OBS De Knotwilg en CBS Eben-Haëzer in Nieuwpoort geboeid naar rasverteller Niels Brandaan Cotterink . Hij bracht, samen met hen, het prachtige verhaal ‘Alleen op de wereld’ van Hector Malot tot leven. ‘Dat was gaaf’ zei Robin naderhand. Hij werd omgetoverd tot een echte Remi! Ook vertelde een leerkracht van CBS Eben-Haëzer in Nieuwpoort, dat ze  haar groep nog nooit zo geconcentreerd had gezien.  Ze zou graag meer over drama als lesvorm te weten komen.

En juist dat was de bedoeling van ‘Kies Kunst’, leerkrachten inspireren om cultuureducatie een belangrijkere plaats in hun onderwijs te geven.

De voorstelling ‘Alleen op de wereld’ op de scholen in Nieuwpoort.

Kies Kunst

In de maanden februari t/m april vindt op een groot aantal scholen in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden het lesproject ‘Kies Kunst’ plaats voor de groepen 5 en 6. Scholen konden kiezen uit het bezoek van de voorstelling ‘Alleen op de wereld’ of een muzieklessen met ondersteuning van een vakdocent muziek rondom het verhaal ‘Vallen en opstaan’. Daarom heen waren ondersteunende lessen en kregen de leerkrachten een studie-bijeenkomst, zodat zij de lessen zo goed mogelijk konden geven.

Het doel van het project is scholen te laten ervaren wat kunstlessen doen met kinderen en hoe dit eruit ziet als je hierbij kunstenaars actief betrekt. Natuurlijk hopen we dat dit naar meer smaakt.

Nieuwe lichting ICC’ers in opleiding

Op 8 november is onder leiding van trainer Erik van Duijvenbode de cursus voor Intern Cultuur Coördinator gestart. De eerste bijeenkomst vond plaats in het Nationaal Glasmuseum. Elf leerkrachten maken in 8 lessen een plan voor cultuureducatie voor hun school. Dit presenteren zij bij Platform-C op 16 mei 2017, dat plaatsvindt bij Werelderfgoed Kinderdijk.

Ter inspiratie kregen de cursisten een filosofie-opdracht bij de expositie Anti-Glas van Jehoshua Rozenman

Groepslessen door muziekdocenten

Op 14 november hebben negen vakdocenten muziek de Instapmodule Muziek afgerond. Tijdens de cursus hebben zij allerlei werkvormen en technieken geleerd, om muziekles te kunnen geven aan groepen op de basisschool. Van trainer Joke Leenders ontvingen zij hun certificaat.

Remco Kuijpers, gitaardocent en cursist van de Instapmodule Muziek, voert met zijn medecursisten een energizer uit: ‘Regen, storm en bliksem’.
Bekijk het filmpje en doe deze eens in je klas. De kinderen zijn daarna letterlijk en figuurlijk opgefrist!

Naar de energizer ‘Regen, bliksem, donder!’

Masterclass Kunst & Cultuureducatie

Masterclass kunst en cultuureducatie beleefde een succesvolle pilot.Tussen augustus en oktober volgden elf cursisten de masterclass kunst en cultuureducatie. Onder de deelnemers waren o.a. de ICC’ers van de Rehobothschool en van CBS Ichthus uit Hardinxveld-Giessendam, de ICC-er van de Samen op Weg uit Hoornaar en de vakleerkrachten kunst van het Heerenlanden College in Leerdam.

Beeldende lessen op school beginnen vaak vanuit een opdracht. Niet vanuit creativiteit, terwijl creativiteit juist essentieel is bij (beeldende) kunstvakken. Kunstenaar Peter Otto en cultuurcoach Sacha Kraan kwamen daar achter tijdens een bezoek van een klas in het Nationaal Glasmuseum en schetsten diezelfde dag nog de probleemstelling en een wenselijke oplossing. Kunstenaar en leerkracht Jillis Verbeek sloot zich al snel aan en samen wilden zij docenten graag handvatten aanreiken om hun creativiteit te stimuleren en hen met andere ogen naar kunstvakken te laten kijken.

Na twee actieve dagen in de ULO in Gorinchem, bezocht de groep op de laatste cursusdag het Van Abbe-museum in Eindhoven om zich daar te laten inspireren voor hun eindopdracht: Neem een kunstwerk als startpunt en bedenk een les, geïnspireerd door dat werk, die je kunt geven. Al snel bleek een kunstwerk al genoeg inspiratie te geven voor zowel kunst-, natuur- en taalvakken.

De cursus is positief ervaren door de deelnemers. Ook het educatieteam van het Van Abbemuseum heeft aangegeven deze masterclass te willen programmeren voor het onderwijs in Eindhoven. In januari 2017 volgt een terugkomdag met gastsprekers als kunstjournalist Merel Bem en cultuurjournalist Wieteke van Zeil.

De cultuurcoaches: spin in het web voor cultuureducatie!

Heeft u een vraag over cultuureducatie, dan kunt u terecht bij de cultuurcoaches van onze gemeenten. Zij weten alles hierover: van kenniscentra en culturele instellingen tot subsidies als Cultuureducatie met Kwaliteit en de Impuls Muziek. Zij adviseren, bemiddelen, verbinden en denken mee over beleid. voor scholen, BSO, VSO, schoolbesturen, culturele instellingen als musea en muziekscholen, culturele ZZP’ers, provinciale kenniscentra als Kunstgebouw en Kunstbalie, etc. De cultuurcoaches zijn aangesteld door de gemeenten in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en zijn onderdeel van de platformen, die zich inzetten voor sport en cultuur, zoals Giga, Gorinchem Beweegt, enzovoort.

Hieronder treft u de gegevens van de cultuurcoaches aan per gemeente. Door erop te klikken komt u bij de leesbare versie.

Voortzetting  CmK voor Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Cultuureducatie vormt kinderen, leert hen 21-eeuwse vaardigheden, laat hen hun eigen talenten ontdekken. Daarom hoort het in het hart van het onderwijs. Dat vinden we ook in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.
En we zijn op de goede weg! Al 48 scholen van de 68 zetten zich actief in om cultuureducatie op een hoger plan te brengen.  Maar het is nog niet klaar. Daarom is een plan ingediend via Kunstgebouw, de penvoerder in Zuid-Holland voor de kleine gemeenten,  voor een subsidieaanvraag vanuit de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit om de cultuureducatie verder vorm te geven. Dit plan heeft vier speerpunten:

  • coaching van scholen/schoolbesturen bij de vorming van hun cultuuronderwijs
  • coaching en financiële ondersteuning bij het maken van lessen in samenwerking met culturele aanbieders, passend in de doorlopende leerlijn voor cultuureducatie
  • inspireren en trainen van teams, leerkrachten, vakdocenten en medewerkers van culturele instellingen
  • de verdere vorming van een structureel netwerk voor cultuureducatie in de regio met de cultuurcoaches als verbinder, vraagbaak en adviseur

De honorering hopen we in februari te krijgen.