Lespakket Mijn Wereld

Alstublieft: een lespakket cadeau voor de hele school!
Maak zichtbaar wat cultuur doet met kinderen in onze reizende tentoonstelling

Beste directie/leerkracht,

Kinderen laten kennismaken met kunst en kunstzinnige processen, ruimte geven aan verwondering en verbeelding. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de belangrijke taak die het onderwijs heeft op het gebied van cultuureducatie. Sinds 2013 maken het Rijk, de gemeenten en de basisscholen in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zich daar sámen hard voor via de deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, kortweg CmK-AV. Om uw school te helpen cultuureducatie daadwerkelijk in de praktijk te brengen, bieden wij het lespakket Mijn wereld aan.

Lespakket

Het lespakket bestaat uit vier onderdelen:

  • Mijn huis – kleiwerkstuk voor de vensterbank boetseren – groep 1 en 2
  • Mijn straat – met was en ecoline een huizenrij batikken – groep 3 en 4
  • Mijn dorp/stad – markant gebouw uit de omgeving bouwen met kosteloos materiaal – groep 5 en 6
  • Mijn regio – molens van Kinderdijk schilderen – groep 7 en 8

Doet u mee aan onze tentoonstelling?

Wat kinderen maken mag gezien worden! Daarom vragen wij u met uw school in de komende vijf weken één of meerdere lessen uit te voeren en de foto’s en/of filmpjes daarvan vòòr 10 oktober a.s. op te sturen naar cmk@nationaalglasmuseum.nl.   Deze plaatsen wij op onze website www.cultuurkwaliteit.nl. Daarnaast stellen wij een tentoonstelling samen, die vanaf eind oktober door de gemeenten van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden reist. Iedereen kan dan zien wat het effect is van kunst en cultuur uit de nabije omgeving op kinderen en hoe verschillend zij die ervaren.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met de cultuurcoach van uw gemeente of met ondergetekende via cmk@nationaalglasmuseum.nl of telefonisch via 06-27536859.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en veel plezier met de uitvoering!