Kies Kunst groot succes!

De lesprojecten ‘Alleen op de wereld’ en ‘Vallen en opstaan’ zijn beide goed ontvangen op de scholen in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Zo keken de kinderen van OBS De Knotwilg en CBS Eben-Haëzer in Nieuwpoort geboeid naar rasverteller Niels Brandaan Cotterink . Hij bracht, samen met hen, het prachtige verhaal ‘Alleen op de wereld’ van Hector Malot tot leven. ‘Dat was gaaf’ zei Robin naderhand. Hij werd omgetoverd tot een echte Remi! Ook vertelde een leerkracht van CBS Eben-Haëzer in Nieuwpoort, dat ze  haar groep nog nooit zo geconcentreerd had gezien.  Ze zou graag meer over drama als lesvorm te weten komen.

En juist dat was de bedoeling van ‘Kies Kunst’, leerkrachten inspireren om cultuureducatie een belangrijkere plaats in hun onderwijs te geven.

De voorstelling ‘Alleen op de wereld’ op de scholen in Nieuwpoort.