Er zit muziek in het basisonderwijs!

s2_page_image_19 foto: Het Musiater

In het najaar start de cursus Nascholing Cultuurdocent Primair Onderwijs voor muziekaanbieders. Het muziekonderwijs, zowel binnen- als buitenschools, is op dit moment enorm in beweging. Er komt de muziek-impulsregeling aan, waardoor de vraag naar vakdocenten sterk zal stijgen.Binnen het Primair Onderwijs is door de regeling Passend Onderwijs de samenstelling van de klassen in diversiteit toegenomen. Ook is er veel veranderd in de structuur van het muziekonderwijs in de regio.

Allerlei ontwikkelingen waarop je als muziekdocent in moet spelen, niet alleen door aanpassing van het aanbod, maar ook door veranderingen in je wijze van lesgeven. Hoe je op alle ontwikkelingen in kunt spelen, ook als je al (ruime) ervaring hebt voor de klas, leer je bij het nascholingstraject Cultuurdocent Primair Onderwijs voor muziekaanbieders. Je ontdekt en/of versterkt jouw specifieke kracht als het gaat om werken in het onderwijs. Je leert hoe je aan kunt sluiten bij de vraag van de school, en hoe je vanuit je eigen discipline en achtergrond een optimale bijdrage levert aan het onderwijs.

Voor wie?

De cursus is bestemd voor medewerkers van centra voor de kunsten, muziekscholen, zelfstandig muziekdocenten en medewerkers van muziekverenigingen, die hun diensten en producten voor het onderwijs willen versterken en vernieuwen.

Wil je deelnemen aan deze training? Neem dan contact op met de combinatiefunctionaris in uw gemeente of met Cintha de Vreede middels cmk@nationaalglasmuseum.nl

De nascholing is in opdracht van Plein C ontwikkeld door een groep van trainers: Trudie Verhoeff, Cas Himmelreich, Peter Sambros, Ellie van den Bomen. De nascholing is mede tot stand gekomen door bijdragen van het Fonds voor Cultuurparticipatie en de Provincie Noord-Holland

Nascholing Cultuurdocent logo DEF klein        logo Plein C