De Stad, verleden – heden – toekomst

Op dinsdag 31 maart om 17:00 uur (inloop vanaf 16:30 uur)  is het volgende  Cultuurcafé Vijfheerenlanden met als veelbesproken onderwerp ‘De Stad, verleden – heden – toekomst’. Samen met de deelnemers maken we zichtbaar wat de verschillende belangen zijn voor ieder, die gebruik maakt van het Centrum Leerdam. Dit levert een discussie op, die ook interessant is voor mensen van buiten Leerdam.

We beginnen de middag met een presentatie over heden – verleden – toekomst van de stad. Tom van Campenhout van De Kunstplaats gaat in op het verleden aan de hand van allerlei beeldmateriaal uit Leerdam. Studio Blad toont het heden en de mogelijkheden voor een stad van de toekomst.

Daarna gaan de deelnemers zelf aan het werk met allerlei thema’s vanuit het belang van de bewoner, de ondernemer, de toerist en het winkelend publiek.

Na de conclusie eindigen we met een gezellige borrel met een toost op de toekomst van Leerdam!

Kom je meepraten en – toosten?

 Locatie

De Kunstplaats
Markt 7
4141 BG Leerdam

Programma:

17:00 uur        Inleiding door Tom van Campenhout en Studio Blad
17:20 uur        Uitleg werkvorm en doelstelling, indeling groepen
17:30 uur        Met elkaar aan het werk
18:00 uur        Conclusie en afsluiting
18:10 uur        Borrel

Aanmelden

Meld je aan via cmk@nationaalglasmuseum.nl  onder vermelding van je naam/namen en eventuele instelling.  Reserveer bijtijds vanwege het beperkt aantal plekken!