Cultuur in schoolbeleidsplan

voorbeelden en advies

Veel scholen zijn op dit moment bezig met het maken van hun vierjarige beleidsplannen. Om cultuureducatie te borgen in het onderwijs is het van belang dat in deze plannen de visie van de school op cultuureducatie te vinden is. Het LKCA heeft een aantal voorbeelden van cultuurbeleidsplannen en visiestukken verzameld. Ook geeft het LKCA advies over hoe je als school je visie op cultuuronderwijs kan bepalen.