Dank je!

UITNODIGING

24 september 2019 – 16:30 uur tot 20:00 uur
Meet-up voor Intern Cultuur Coördinatoren van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Het gaat goed met cultuureducatie in onze regio en jij,  als Intern Cultuur Coördinator, gecertificeerd of (nog niet) gecertificeerd, draagt hieraan enorm bij! Daarom nodigen we jou en een collega naar keuze uit voor een Meet-Up in combinatie met een Masterclass Draagvlak en een gezellig etentje op dinsdag 24 september a.s.  In de Masterclass Draagvlak krijg je handvatten om je team net zo enthousiast te maken voor cultuureducatie als jij bent. De locatie wordt nog nader bekend gemaakt.

PROGRAMMA

  • 16:30 uur  Inloop
  • 17:00 uur  Masterclass Draagvlak door Marije de Vries, post-HBO Cultuurbegeleider bij InHolland
  • 18:30 uur  Met elkaar eten en ervaringen uitwisselen
  • 20:00 uur  Afsluiting  of nog een  bijzonder avondprogramma

Meld je uiterlijk 5 september a.s. aan bij  Cintha de Vreede, cmk@nationaalglasmuseum.nl  o.v.v. je naam, instelling, e-mailadres en naam van de collega, die je meeneemt met diens e-mailadres

 

Cultuurcafé Vijfheerenlanden – Kunstfort in beeld – 18 juni 2019

In een ongedwongen sfeer mensen uit het culturele veld ontmoeten kan bij het Cultuurcafé Vijfheerenlanden. Dit terugkerende evenement vindt weer plaats op dinsdag 18 juni bij  de ‘De Kunstplaats’, Markt 7 te Leerdam. Dit keer heeft  Cultuurcafé Vijfheerenlanden als thema Kunstfort in Beeld!

Op de grens van Vijfheerenlanden en West-Betuwe ligt het Fort bij Asperen. In en rondom deze bijzondere plek in de Betuwe is van alles te beleven op het gebied van  kunst en cultuur.  In het Cultuurcafé Vijfheerenlanden maak je nader kennis met Fort bij Asperen, niet alleen door te luisteren, maar vooral door er zelf op creatieve wijze mee aan de slag te gaan. Dit onder de deskundige leiding van beeldend kunstenaar en docent Tom van Campenhout.

Onderstaand vind je het programma voor dit Cultuurcafé.  

Programma|Dinsdag 18 juni 2019

17.00  Presentatie over Fort Asperen door cultuurcoach Mariska van Wijnen en Tom van Campenhout

17.10  Interactieve creatieve introductie door Tom van Campenhout op het landschap rond Fort bij Asperen

18.10  Naborrel

Locatie en route | De Kunstplaats, Markt 7 te Leerdam

We zijn te gast bij galerie en atelier ‘De Kunstplaats’. Deze vind je in het hart van de historische binnenstad. Betaald parkeren tot 18:00 uur kun je in het centrum. Buiten het centrum is parkeren gratis.  Te voet is de locatie vanaf het station in 10 minuten bereikbaar.

De toegang is vrij voor Cultuurcafé Vijfheerenlanden, maar we kunnen maximaal 40 personen ontvangen.  Dus meld je vooraf aan via cmk@nationaalglasmuseum.nl  of stuur ondergetekende een berichtje!

SAVE THE DATE 24 september 2019 – Meet-up voor ICC’ers

In de afgelopen jaren zijn er veel Intern Cultuur Coördinatoren bij gekomen in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Voor hen organiseren we op dinsdagavond 24 september een Meet-Up om elkaar weer eens te spreken, ideeën uit te wisselen en van elkaar te leren. Dit in combinatie met een Masterclass Draagvlak.  Hoe kun je je team enthousiasmeren om in te zetten op cultuureducatie?

Zet de datum alvast in je agenda, want dit wil je niet missen! 

 

Lees hieronder meer over de Masterclass Draagvlak.

 

Meer over de Masterclass Draagvlak

De passie voor kunst en cultuur spat van je af en de wens om kinderen ermee in aanraking te brengen is vanzelfsprekend. Maar in de praktijk merk je dat niet alle collega’s die vanzelfsprekendheid voelen, of dat tijd, geld en prestatiedruk in de weg staan. Ontdek in deze masterclass hoe je het draagvlak voor cultuureducatie kan vergroten en welke rol jij als ICC’er of vakkracht daarbij speelt. We bekijken hoe je mensen kan overtuigen en wat er nodig is om in te zien waar het gebrek aan draagvlak vandaan komt. We formuleren met elkaar tien gouden tips voor draagvlak, nadat daar vanuit de theorie over verteld is.
Na deze masterclass kun jij het draagvlak voor cultuureducatie vergroten op jouw school.

Kick-Off Spoorzoekers – Maak kinderen erfgoedwijs!

Op dinsdag 26 maart is de kick-off bijeenkomst van Spoorzoekers, de erfgoedleerlijn voor het basisonderwijs in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Kinderen erfgoedwijs maken, dat is iets wat wij graag willen! Maar wat is dat nu precies, ‘erfgoedwijsheid’? Tijdens een workshop ga je aan de hand van eenvoudige oefeningen zien, hoe je samen met leerlingen tot het inzicht kunt komen dat erfgoed niet een vaststaand gegeven is. Wat namelijk voor de een erfgoed is, hoeft voor een ander geen erfgoed te zijn.

Meer over Spoorzoekers

In de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden bleek een grote behoefte aan een lokale erfgoedleerlijn binnen het basisonderwijs. De scholen vinden het belangrijk dat hun leerlingen kennis maken met de wortels van hun leefomgeving, daarnaar op zoek gaan, deze onderzoeken en deze leren waarderen: is dit erfgoed, waarom wel of waarom niet? Inmiddels hebben we subsidie toegekend gekregen om deze leerlijn verder vorm te geven. Bijgaand tref je hiervan het plan aan.

Doel van deze kick-off bijeenkomst

Bij deze kick-off bijeenkomst vertellen wij je meer over dit plan en ontdekken we hoe wij de kinderen erfgoedwijs kunnen maken. Na het volgen van de workshop o.l.v. zelfstandig educator en docent Jacquelien Vroemen, begrijpen we wat erfgoedwijsheid is en kunnen we dit verwerken en/of toepassen in de lessen. Na afloop van  de interactieve workshop bespreken we de opzet van de werkgroepen, die aan de slag gaan met de verdere ontwikkeling van de leerlijn.

Programma

16:30 uur        Inloop met eten
17:15 uur        Toelichting op Spoorzoekers
17:35 uur        Inspiratieworkshop Erfgoedwijsheid door Jacquelien Vroemen
19:35 uur        Korte pauze
19:45 uur        Bespreken opzet lokale werkgroepen Spoorzoekers
20:00 uur       Einde

Wanneer en waar?

Deze bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 26 maart van 16:30 tot 20:00 uur in:

ULO Gorinchem
Zusterstraat 31
4201 EK Gorinchem

 

 

Aanmelden

Graag horen we vooraf of je aanwezig kunt zijn. Mail je naam, instelling en functie naar Cintha de Vreede via cmk@nationaalglasmuseum.nl

Workshop ‘Leer jezelf (en anderen) kennen door te spelen

Als leerkracht wil je dat kinderen zich vrij en veilig voelen in de groep. Maar wat als ze bang zijn, verlegen, boos, verdrietig, jaloers? Hoe kun je kinderen dan weer in hun kracht krijgen? Via spel kun je kinderen hiermee leren omgaan en leren zij zichzelf én leer jij, als leerkracht, hen kennen!

Sanne Zweije is regisseur en theatermaker en weet als geen ander hoe je dit in een groep vormgeeft. In deze bijeenkomst krijg je tools hoe je de kwaliteiten van je leerlingen naar boven kunt halen. Én hoe je vervolgens met elkaar een spel neer kunt zetten, waarin iedere leerling doet waar hij/zij zich het beste bij voelt.

Na afloop ontvang je een set Toolkaarten met allerlei tips om in de klas direct te gebruiken.

De workshops vinden plaats op maandag 4 februari in Vijfheerenlanden – Meerkerk, dinsdag 12 februari in Gorinchem en woensdag 20 februari in Molenlanden – . Ze starten allemaal om 16.30 uur, inloop vanaf 16.15 uur. De workshop duurt ca. een uur.

Meld je aan bij Cintha de Vreede, cmk@nationaalglasmuseum.nl

 

 

 

SPOORZOEKERS – Erfgoedleerlijn voor het basisonderwijs Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Op 8 november j.l. heeft het Fonds voor Cultuurparticipatie de subsidie toegekend aan het plan ‘Spoorzoekers’. Dit plan, dat een erfgoedleerlijn voor het basisonderwijs Alblasserwaard-Vijfheerenlanden behelst te ontwikkelen en uit te zetten onder de scholen, is aangevraagd door het Nationaal Glasmuseum Leerdam, zijnde de coördinator voor CmK. Partners voor uitvoering van het plan zijn stichting ‘Boerderij & Erf A.K.V.’ en vijf scholen, namelijk:

  • CBS ‘Het Kompas’ te Lexmond
  • CBS ‘De Rank’ te Meerkerk
  • OBS ‘De Boomgaard’ te Streefkerk
  • SmdB Hei & Boeicop te Hei & Boeicop
  • CBS ‘Juliana’ te Leerdam.

In de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden bleek in 2016, bij het overleg met de scholen in de regio in het kader van de voortzetting van Cultuureducatie met
Kwaliteit, een grote behoefte aan een erfgoedleerlijn. De scholen vinden het belangrijk dat hun leerlingen kennis maken met de wortels van hun
leefomgeving, daarnaar op zoek gaan, deze onderzoeken en deze leren waarderen: is dit erfgoed, waarom of waarom niet? Daaruit is een werkgroep
voortgekomen in Zederik, bestaande uit leden van de Historische Vereniging Lexmond – Hei en Boeikop, H.V. Ameide-Tienhoven en H.V. Meerkerk,
leerkrachten en directeuren van twee christelijke en één openbare school, de bibliotheek, ondergetekende, zijnde projectleider van CmK en kunsthistorica
Mariska van Wijnen, woonachtig in Meerkerk en tevens werkzaam als cultuurcoach voor Leerdam. Deze werkgroep heeft onderzocht en in kaart gebracht
wat er aan bod moet komen in een dergelijke erfgoedleerlijn.

Met het project ‘Spoorzoekers’ willen we deze leerlijn erfgoed uitwerken in lessen voor de hele regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Dit omdat er nu
veel ‘hapsnap’ gebeurt rondom erfgoededucatie, er geen duidelijke doelen aan vast zitten. Ook kennen veel leerkrachten de plaatselijke historie niet,
zeker als zij er niet vandaan komen. Deze leerlijn beoogt, dat scholen erfgoededucatie kunnen borgen in hun curriculum en dit integreren in andere
vakken, vaak lesvervangend voor bijvoorbeeld een geschiedenis – of aardrijkskundeles. Ook wordt de relatie gelegd met de kunstvakken, waarbij deze
helpen om de leerling zich te leren uiten over de waarde van erfgoed.

Het project heeft de naam ‘Spoorzoekers’ gekregen, omdat de leerlingen op zoek gaan naar hun eigen sporen in hun woonomgeving en daarover hun
eigen mening leren vormen. ‘Spoorzoekers’ moet aansluiten bij de behoefte van het basisonderwijs en het erfgoed in de verschillende gemeenten. We
gaan door op de weg, die we al in Zederik ingeslagen zijn, en blijven werken met groepen van mensen uit het onderwijs, historische verenigingen, musea,
bibliotheek en andere cultuurinstellingen, die betrokken zijn bij erfgoed. Het moeten betekenisvolle lessen zijn, waarbij de leerling het erfgoed
daadwerkelijk kan ervaren én onderzoeken en er zijn mening over vormen. Dit via leskisten, interactieve rondleidingen, digitale lesbrieven, etc. Zowel
materieel als immaterieel erfgoed komen aan bod met aandacht voor de diversiteit van de leerlingen.

Lees het projectplan…

Lees het honoreringsrapport van het Fonds voor Cultuurparticipatie

Nieuwe cultuurcoach in Molenlanden

Sinds 1 september heeft Nicoline Voormolen het cultuurteam van Molenlanden aangevuld. Nicoline is werkzaam als leerkracht op OBS De Stapsteen in Bleskensgraaf en is daar Intern Cultuur Coördinator. Daarnaast is zij actief als beeldend kunstenaar. Nicoline stelt zich graag nader voor:

Mijn naam is Nicoline Voormolen, 57 jaar, moeder van drie studerende kinderen.
Sinds 1 september ben ik het nieuwe gezicht binnen MC Forte. Ik kijk ernaar uit om me in te zetten in deze nieuwe uitdagende baan.
Ik ben niet geboren, maar wel getogen in de Alblasserwaard met wat uitstapjes naar het buitenland. Zo heb ik 1,5 jaar in Australië gewoond en gewerkt.

Naast mijn baan als leerkracht in het basisonderwijs lopen muziek, schilderen, cultuur, en organiseren als een rode draad door mijn leven. Het is dan ook een ultieme uitdaging om dit alles nog meer te mogen inzetten binnen het onderwijs.
Met mijn achtergrond en werkervaring wil ik de betrokken partijen graag van dienst zijn met als doel nog meer cultuureducatie in de klassen brengen. Ik kijk uit naar een goede samenwerking met iedereen.

Workshops in oktober en november en nieuwe ICC-training

Je kunt je aanmelden voor diverse workshops. In november is er op drie verschillende locaties door de regio de workshop ‘Procesgerichte didactiek’. Hieraan kunnen zowel culturele aanbieders als onderwijzend personeel deelnemen.

Specifiek voor het onderwijs zijn er de volgende trainingen:

Op 11 oktober de workshop ‘De doe-het-zelf toolbox’ via De Driegang.

Op 15 januari start een nieuwe cursus voor Intern Cultuur Coördinator.

Lees meer

Platform-C op 8 mei 2018 – Spel in de klas en op het podium

Reacties uitgeschakeld voor Platform-C op 8 mei 2018 – Spel in de klas en op het podium

 

Platform C op 8 mei 2018
Spel in de klas en op het podium

Stadspodium Go
Dr. C. Voogdplein 40

Leerdam

 

Als leerkracht wil je dat kinderen zich vrij en veilig voelen in de groep.
Maar wat als ze bang zijn, verlegen, boos, verdrietig, jaloers?
Hoe kun je kinderen dan weer in hun kracht krijgen?

Via spel kun je kinderen leren hoe ze hiermee omgaan en
leren zij zichzelf én leer jij, als leerkracht, hen beter kennen!

Kom daarom naar Platform C op 8 mei a.s.!
Je oefent zelf én krijgt tools om direct mee in de klas aan de slag te gaan.
Dit wil je niet missen!

Bekijk het hele programma en meld je aan!

Sanne Zweije is regisseur en theatermaker en weet als geen ander hoe je spel in een groep vormgeeft. In deze bijeenkomst krijg je handvatten hoe je de kwaliteiten van je leerlingen naar boven kunt halen.

Én hoe je vervolgens met elkaar een spel neer kunt zetten, waarin iedere leerling doet waar hij/zij zich het beste bij voelt.