BELANG VAN MUZIEKONDERWIJS

Wist u dat…

Muziek maken leuk is, maar het verder gaat dan plezier maken alleen? Het bespelen van een instrument draagt bij aan de motorische ontwikkeling en de ontwikkeling van het kinderbrein. Het samenspelen verbindt, versterkt sociale vaardigheden en, niet onbelangrijk, muziek draagt bij aan betere schoolprestaties.

Bron: Meer muziek in de klas (www.meermuziekindeklas.nl)