Platform C met wetenschapsjournalist Mark Mieras!

Op de volgende editie van Platform C stellen wij u graag voor aan Mark Mieras. Mark is natuurkundige en wetenschapsjournalist en gespecialiseerd in de werking van cultuureducatie op het brein van kinderen. Noteer de volgende gegevens alvast in uw agenda:

Donderdag 24 september
aanvang 17:00 uur   (inloop vanaf 16:15 uur)
Theater Peeriscoop

Boerenstraat 11B, 4201 GA Gorinchem

Wat doet cultuureducatie met het (kinder)brein?

Op dit moment is Mark Mieras de meest gevraagde spreker
met betrekking tot cultuureducatie. Hij is gespecialiseerd in de werking van het brein.

Op inspirerende wijze maakt hij duidelijk waarom
cultuureducatie zo belangrijk is voor de ontwikkeling van het (kinder)brein.
Tijdens zijn presentatie zet hij zijn publiek ook zelf aan het werk.

De toegang is vrij, maar kaarten reserveren is noodzakelijk!

Vanaf nu kunt u kaarten reserveren via Cintha de Vreede cmk@nationaalglasmuseum.nl

Introductiebijeenkomst  Fondsenwerving

Bent u voor een cultuureducatieproject op zoek naar nieuwe manieren om dit te financieren? Maar kent u de mogelijkheden van deze andere geldbronnen nog niet? Wilt u weten waar u geld kunt krijgen voor cultuureducatie en hoe u dat aanpakt? Wellicht is de cursus Fondsenwerven voor het onderwijs iets voor u.

Ter introductie van deze cursus organiseert CmK-AV op donderdag 17 september tussen 16:30 u. en 17:30 u. een introductiebijeenkomst voor medewerkers of betrokkenen (docenten, ICC, directies, ouders en cultuuraanbieders) in het onderwijs, die zich bezighouden met fondsenwerving voor een school of groep scholen.

De docent, Ben Hekkema, werkt voor het expertisecentrum voor Cultuureducatie van de stad Amsterdam, MOCCA als coördinator van de MoccaAcademie en als docent/ trainer. Hij is Europees gecertificeerd Fondsenwerver (BFD, www.registerfondsenwervers.nl/) en gespecialiseerd in het adviseren van scholen en culturele instellingen.

Meer informatie over deze introductiemiddag volgt eind augustus 2015.

14158584961_961e249205_h

Er zit muziek in het basisonderwijs!

s2_page_image_19 foto: Het Musiater

In het najaar start de cursus Nascholing Cultuurdocent Primair Onderwijs voor muziekaanbieders. Het muziekonderwijs, zowel binnen- als buitenschools, is op dit moment enorm in beweging. Er komt de muziek-impulsregeling aan, waardoor de vraag naar vakdocenten sterk zal stijgen.Binnen het Primair Onderwijs is door de regeling Passend Onderwijs de samenstelling van de klassen in diversiteit toegenomen. Ook is er veel veranderd in de structuur van het muziekonderwijs in de regio.

Allerlei ontwikkelingen waarop je als muziekdocent in moet spelen, niet alleen door aanpassing van het aanbod, maar ook door veranderingen in je wijze van lesgeven. Hoe je op alle ontwikkelingen in kunt spelen, ook als je al (ruime) ervaring hebt voor de klas, leer je bij het nascholingstraject Cultuurdocent Primair Onderwijs voor muziekaanbieders. Je ontdekt en/of versterkt jouw specifieke kracht als het gaat om werken in het onderwijs. Je leert hoe je aan kunt sluiten bij de vraag van de school, en hoe je vanuit je eigen discipline en achtergrond een optimale bijdrage levert aan het onderwijs.

Voor wie?

De cursus is bestemd voor medewerkers van centra voor de kunsten, muziekscholen, zelfstandig muziekdocenten en medewerkers van muziekverenigingen, die hun diensten en producten voor het onderwijs willen versterken en vernieuwen.

Wil je deelnemen aan deze training? Neem dan contact op met de combinatiefunctionaris in uw gemeente of met Cintha de Vreede middels cmk@nationaalglasmuseum.nl

De nascholing is in opdracht van Plein C ontwikkeld door een groep van trainers: Trudie Verhoeff, Cas Himmelreich, Peter Sambros, Ellie van den Bomen. De nascholing is mede tot stand gekomen door bijdragen van het Fonds voor Cultuurparticipatie en de Provincie Noord-Holland

Nascholing Cultuurdocent logo DEF klein        logo Plein C

21st century wattes? 21st Century Skills uitgelegd door Don Zuiderman

Reacties uitgeschakeld voor 21st century wattes? 21st Century Skills uitgelegd door Don Zuiderman

 

Skills voor de 21ste eeuw zijn grofweg in te delen in vakspecifieke competenties, competenties in denken en creativiteit, en sociale en culturele competenties. Welke competenties worden bedoeld met de aanduiding 21st century skills? Wat houden deze in en hoe verhouden ze zich tot kunst en kunstonderwijs?

BELANG VAN MUZIEKONDERWIJS

Wist u dat…

Muziek maken leuk is, maar het verder gaat dan plezier maken alleen? Het bespelen van een instrument draagt bij aan de motorische ontwikkeling en de ontwikkeling van het kinderbrein. Het samenspelen verbindt, versterkt sociale vaardigheden en, niet onbelangrijk, muziek draagt bij aan betere schoolprestaties.

Bron: Meer muziek in de klas (www.meermuziekindeklas.nl)

Nieuwe lichting ICC’ers afgezwaaid!

Op woensdag 3 juni hebben twaalf cursisten van de tweede training tot Intern Cultuurcoördinator hun eindpresentatie gedaan. Dit deden zij in theater ‘t Pand in Gorinchem. Burgemeester Coert van Ee (gemeente Zederik) deelde met plezier de certificaten uit aan de geslaagden. Bij de presentaties stond het beleidsplan cultuureducatie centraal. Dit hebben de nieuwe ICC’ers geschreven voor de scholen waarvoor zij werkzaam of op een andere manier actief zijn. Zij hebben daarmee een basis gelegd, waarmee de scholen verder aan de slag kunnen._DSF1698

Start Impuls Muziekonderwijs

Vijftien basisscholen gaan als vroege starter aan de slag met het versterken van het muziekonderwijs op hun school. Met het bekendmaken van de namen van deze 15 scholen door middel van een korte animatie gaf Minister Bussemaker 21 mei de aftrap van de Impuls Muziekonderwijs. Andere scholen kunnen vanaf het najaar 2015 subsidie aanvragen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. De activiteiten in het kader van het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit worden op deze manier versneld door een speciale inspanning voor muziek. Meer informatie

Komt u ook cultuurlessen uitproberen op Podium C?

Ervaar aan den lijve wat cultuureducatie in kan houden en kom naar Podium C op 27 mei! Podium C biedt een podium aan aanbieders van cultuureducatie uit de regio om op interactieve wijze hun lessen te presenteren. Op deze manier kunnen leerkrachten een goed beeld krijgen  van het aanbod in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden door zelf de lessen aan den lijve te ervaren.

Datum: Woensdag 27 mei 2015 van 15:00 – 17:00 uur (inloop vanaf 14:30 uur) 

Locatie: U.L.O. centrum voor ondernemen en cultuur, Zusterstraat 31 in Gorinchem

 Vanaf 27 mei kan iedere school online lessen boeken en kan iedere culturele aanbieder zijn lessen zelf op de website plaatsen! Ontdek bij Podium C de naam van de website en zet deze meteen in je favorieten!

Podium C is de jaarlijkse netwerkbijeenkomst, georganiseerd door de cultuurcoaches van Giessenlanden, Gorinchem en Leerdam. De Culturele Menukaart wordt ondersteund door Cultuureducatie met Kwaliteit Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Wijzer Werven

 Om culturele instellingen te helpen tot een gezonde financieringsmix te komen heeft OCW het programma Wijzer Werven in het leven geroepen: een training- en coachingstraject op het gebied van fondsenwerving en het vergroten van de eigen inkomsten. Het Wijzer Werven programma is toegankelijk voor instellingen of makers uit de Nederlandse cul- tuursector die beschikken over een culturele ANBI-status.

Voor ICC’ers organiseren wij in het najaar een cursus fondsenwerven. Houd de website in de gaten voor verdere informatie!