21st century wattes? 21st Century Skills uitgelegd door Don Zuiderman

 

Skills voor de 21ste eeuw zijn grofweg in te delen in vakspecifieke competenties, competenties in denken en creativiteit, en sociale en culturele competenties. Welke competenties worden bedoeld met de aanduiding 21st century skills? Wat houden deze in en hoe verhouden ze zich tot kunst en kunstonderwijs?