21st century wattes? 21st Century Skills uitgelegd door Don Zuiderman

Reacties uitgeschakeld voor 21st century wattes? 21st Century Skills uitgelegd door Don Zuiderman

 

Skills voor de 21ste eeuw zijn grofweg in te delen in vakspecifieke competenties, competenties in denken en creativiteit, en sociale en culturele competenties. Welke competenties worden bedoeld met de aanduiding 21st century skills? Wat houden deze in en hoe verhouden ze zich tot kunst en kunstonderwijs?

BELANG VAN MUZIEKONDERWIJS

Wist u dat…

Muziek maken leuk is, maar het verder gaat dan plezier maken alleen? Het bespelen van een instrument draagt bij aan de motorische ontwikkeling en de ontwikkeling van het kinderbrein. Het samenspelen verbindt, versterkt sociale vaardigheden en, niet onbelangrijk, muziek draagt bij aan betere schoolprestaties.

Bron: Meer muziek in de klas (www.meermuziekindeklas.nl)

Nieuwe lichting ICC’ers afgezwaaid!

Op woensdag 3 juni hebben twaalf cursisten van de tweede training tot Intern Cultuurcoördinator hun eindpresentatie gedaan. Dit deden zij in theater ‘t Pand in Gorinchem. Burgemeester Coert van Ee (gemeente Zederik) deelde met plezier de certificaten uit aan de geslaagden. Bij de presentaties stond het beleidsplan cultuureducatie centraal. Dit hebben de nieuwe ICC’ers geschreven voor de scholen waarvoor zij werkzaam of op een andere manier actief zijn. Zij hebben daarmee een basis gelegd, waarmee de scholen verder aan de slag kunnen._DSF1698