Cultuur in schoolbeleidsplan

voorbeelden en advies

Veel scholen zijn op dit moment bezig met het maken van hun vierjarige beleidsplannen. Om cultuureducatie te borgen in het onderwijs is het van belang dat in deze plannen de visie van de school op cultuureducatie te vinden is. Het LKCA heeft een aantal voorbeelden van cultuurbeleidsplannen en visiestukken verzameld. Ook geeft het LKCA advies over hoe je als school je visie op cultuuronderwijs kan bepalen.

Cultuureducatie en 21st Century Skills

symposium en artikel onderzoek D21

Hoe zet je cultuureducatie succesvol in bij het ontwikkelen van 21ste eeuwse vaardigheden? Dit onderzoekt Hogeschool Windesheim. Met de uitkomsten van het onderzoek D21 verwacht het lectoraat basisscholen en lerarenopleidingen inspirerende adviezen te kunnen geven. Op 9 april presenteerde D21 haar tussentijdse resultaten. Ook in het maart nummer van Kunstzone wordt in de Cultuureducatie met Kwaliteit serie aandacht besteed aan dit onderzoek dat ondersteund wordt vanuit de regeling voor flankerende projecten van het Fonds voor Cultuurparticipatie