De Cultuur Loper klopt aan bij meer scholen in het basisonderwijs.

Na de OBS Prinses Wilhelmina (PWS) in Lexmond, starten er in het schooljaar 2014-2015 meer schoolteams met De Cultuur Loper. Met plezier vertellen wij u welke scholen zich verrijken met een gedegen cultuurbeleid:

OBS Het Tweespan, Giessenburg: Cultuureducatie opent de blik voor andere culturen en voor de rest van de wereld.”
SO/SVO De Kleine Wereld, Gorinchem: Vooral binnen het speciaal onderwijs kan cultuur als middel dienen om kinderen te onderwijzen.”
OBS Hendrik van Brederodeschool, Ameide: Het is een taak van de school om leerlingen een culturele ontwikkeling mee te geven.”
SMDB De Schakel, Nieuw-Lekkerland: Cultuur past in het totale onderwijs en minder als aparte vakken.”
OBS De Driemaster, Hardinxveld-Giessendam: Kinderen moeten zich kunnen uiten in een wereld die snel gaat, door cultuureducatie krijgen leerlingen zelfvertrouwen.”
OBS Klim-op, Hoornaar: Onze school is een stukje van de wereld, in de wereld. Wij willen kinderen voorbereiden op die wereld waar ze deel vanuit (gaan) maken.”
CBS Samen op weg, Hoornaar: Cultuureducatie draagt bij aan de totale ontwikkeling van kinderen.”

 

CAV-vulfoto_DSF3840-klein