Prinses Wilhelminaschool Lexmond koploper in cultuureducatie

Met plezier kunnen wij u vertellen dat de eerste school bezig is met De Cultuur Loper. Door De Cultuur Loper worden scholen ondersteunt bij het versterken van een cultuur educatief programma passend bij de visie en mogelijkheden van de school en de culturele omgeving. OBS Prinses Wilhelmina (PWS) uit Lexmond is de pilotschool voor De Cultuur Loper in de Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Nicoline Voormolen ICC’er van de PWS:

“Cultuureducatie vinden wij belangrijk omdat het bijdraagt aan de ontwikkeling van creativiteit, aan de persoonlijke ontwikkeling van een kind. Creativiteit is een instrument dat kinderen helpt de wereld te begrijpen en zich te verhouden tot de eigen tijd. Via cultuureducatie leren kinderen over elkaar, zichzelf en de wereld. Wij geloven dat cultuureducatie en talentontwikkeling broodnodig zijn om kinderen een stevige basis voor de toekomst mee te geven; het durven verder kijken dan wat je ziet, het bewustmaken van eigen voorkeuren, het leren kritisch te denken, creatief te zijn, openheid, leergierigheid, doorzettingsvermogen, experimenteerdrang, respect, durf, nieuwsgierigheid, verwondering. Cultuureducatie is een belangrijk middel om kinderen genoemde vaardigheden aan te leren. Het is goed om de paar jaar je curriculum kritisch onder de loep te nemen. En nu gebeurt dat met de hulp van een coach. Wat een luxe! Wij zijn enthousiast!